CYBERCRIME

Bij high-tech crime en traditionele delicten die gepleegd worden via de computer wordt het strafrecht toegepast. Cybercriminaliteit is complex en technologie, wetgeving en opsporing zijn steeds in beweging.

CRIMINALITEIT

Het Centraal meldpunt is waar je (anoniem) informatie kunt geven over misdrijven. Het meldpunt is voor mensen die niet de stap willen nemen om bij de politie te melden. Je blijft anoniem.

FRAUDE

Wij zijn er ook voor mensen die niet durven om verticale fraude te melden bij de organisaties die benadeeld zijn door fraude. Melden via het Centrale Meldpunt is een goed en veilig alternatief.

DRUGS

Signalen van drugshandel of gebruik zijn niet altijd direct merkbaar. Ervaart u in uw buurt overlast door drugsgebruik of heeft u een vermoeden dat er in uw straat of wijk wordt gehandeld in drugs. Met de komst van het meldpunt kunt u deze drugs gerelateerde zaken melden.

HUISELIJK GEWELD

Huiselijk geweld hoeft niet per se in huiselijke kring te gebeuren. Het gaat wel altijd om geweld in een afhankelijkheidsrelatie. Heeft uzelf of iemand in uw familie ondersteuning nodig? Contact ons vandaag.

MILIEU

Milieu gerelateerde zaken zoals milieuovertredingen en milieudelicten melden via het Centraal Meldpunt. Wij hebben als doel milieucriminaliteit aan te pakken. Via het meldpunt kunnen mensen informatie geven over milieumisdrijven.