Terrorismefinanciering

Terrorismefinanciering is de verzamelnaam voor handelingen die uiteindelijk het doel hebben om terroristische activiteiten mogelijk te maken. Het gaat om alle vormen van bijstand aan terroristische groeperingen of individuele personen met terroristisch oogmerk.

Terrorismefinanciering is breder dan financiële steun alleen. Het kan ook gaan om het leveren van goederen of diensten. Denk bijvoorbeeld aan het werven van fondsen, het geven van informatie over financiering, maar ook het daadwerkelijk beschikbaar stellen van goederen of geldelijke steun voor een aanslag.

De Surinaamse overheid wil met een brede integrale aanpak terrorisme voorkomen en bestrijden. Het opzetten en in stand houden van een terroristische organisatie en het plegen van een terroristische aanslag kost geld. Wanneer geldstromen richting terroristische entiteiten worden afgesneden dan maak je het die persoon of organisatie moeilijk om te werken.

De bestrijding van terrorismefinanciering loopt via dezelfde lijnen als de witwasbestrijding. Anders dan bij het fenomeen witwassen ligt bij de bestrijding van terrorismefinanciering de focus niet zozeer op de herkomst van het geld, maar juist op de bestemming ervan.

Vraag en antwoord terrorismefinanciering

 • 1. Wie zijn deze mensen en hoe zamelen ze geld in?

  Daar is geen eenduidig beeld van te schetsen. Denk bijvoorbeeld naast het verlenen van financiële steun ook aan het leveren van goederen of diensten. Het kan gaan om het werven van fondsen, het voorhanden hebben van geld dat dient om een aanslag te financieren, het geven van informatie over financiering, tot het daadwerkelijk beschikbaar stellen van goederen of geldelijke steun.

 • 2. Waarom vervolgt het OM financiers van uitreizigers?

  Een meer directe vorm van terrorismefinanciering bestaat er niet: je geeft geld zodat mensen in staat zijn om deel te nemen aan de gewelddadige jihad. Dat is ernstig, daarom heeft het OM in beginsel besloten om alle verdachten die uitreizigers hebben gefinancierd, te dagvaarden om voor de rechter te verschijnen.

 • 3. Hoeveel onderzoeken lopen er bij het OM naar terrorismefinanciering?

  De opsporingsdienst FIOD en het OM doen tientallen onderzoeken. De meeste onderzoeken betreffen familieleden of vrienden van personen die zijn uitgereisd. Het OM is in principe voornemens om alle zaken aan de rechtbank voor te leggen.

 • 4. Hoe maken jullie het onderscheid tussen financiering van humanitaire hulp en financiering van terrorisme?

  Terrorismefinanciering is breder dan financiële steun alleen. Het is een verzamelnaam voor alle vormen van bijstand aan terroristische groeperingen of individuele personen met terroristisch oogmerk. Denk bijvoorbeeld aan het leveren van goederen of diensten, zoals het werven van fondsen, het voorhanden hebben van geld dat dient om een aanslag te financieren, het geven van informatie over financiering, tot het daadwerkelijk beschikbaar stellen van goederen of geldelijke steun.

  Humanitaire hulp loopt altijd via georganiseerd verband zoals het Rode Kruis. Je weet anders namelijk nooit zeker waar het aan besteed wordt.

 • 5. Wat is maximale straf?

  Terrorismefinanciering is strafbaar gesteld in artikel …. van het wetboek. Daarop staat een maximale gevangenisstraf van … jaar.