MISSIE

Wij handelen strategisch en daadkrachtig op verworven inlichtingen om alle elementen van de nationale veiligheid van Suriname te waarborgen.

VISIE

Een nationaal en internationaal gerespecteerde organisatie zijn, die met haar hoge specialisatie, strategische samenwerkingen en slagvaardigheid elke dreiging vóór is.

EEN WOORD VAN DE DIRECTEUR

Luitenant-Kolonel Veira

Directeur Directoraat Nationale Veiligheid

VEILIGHEID EN ORDE

Waaruit bestaat ‘Het Overleg Nationale Veiligheid’ als functie van het Bureau Nationale Veiligheid?

Uit hoofde van de functie van het Bureau Nationale Veiligheid, pleegt de Directeur Nationale Veiligheid regelmatig overleg met veiligheids- en inlichtingendiensten.

Het Overleg Nationale Veiligheid”, bestaat uit:

 • De Directeur Nationale Veiligheid
 • De Onder Directeur Nationale Veiligheid
 • De Bevelhebber van het Nationaal Leger
 • De Korpschef van het Korps Politie
 • De Directeur C.I.V.D.
 • De Chef Douane
 • De Commandant Militaire Politie

Welke prioriteiten gelden er op het gebied van de nationale veiligheid?

In het kader van de nationale veiligheid zijn er prioriteiten geïdentificeerd – niet limitatief – en dan ook meegenomen als beleidsgebieden. Deze hebben betrekking op:

 • De Staatsveiligheid
 • Het Drugsbeleid
 • Terrorismebestrijding
 • Internationale veiligheid en samenwerking
 • Milieu
 • Rampenbeheersing
 • Inlichtingendiensten

Deze beleidsgebieden worden gecoördineerd door nationaal coördinatoren die rechtstreeks rapporteren aan de Directeur Nationale Veiligheid.

WAT WIJ DOEN

PARTNERS