KABINET INLICHTINGEN {KI}

Dhr. 

Bestaat uit senior en junior analysten en hebben tot taak om alle binnengekomen informatie te verwerken tot inlichtingen t.b.v. de DDNV.

CONTRA INLICHTINGEN {CI}

LT. Mac Andrew

Militaire contra-inlichtingen zijn geldige gegevens van personen, organisaties en netwerken die zich bezighouden met activiteiten zoals spionage, het omverwerpen van het gezag, sabotage en/of terrorisme.

BINNENLANDSE INLICHTINGEN {BI}

Inspecteur Pengel R.

Deze afdeling maakt analyses van dreigingen en risico’s maar is ook belast met het screenen van bepaalde personen en organisaties.

SPECIALE OPERATIES {SO}

Onder Inspecteur Chin S.

Zijn strategisch van operationeel belang en worden vanuit de hogere bevelsniveaus geïnitieerd. De uit te voeren opdrachten kunnen dienen ter ondersteuning van conventionele operaties.

SPECIALE VEILIGHEIDSOPERATIES {SVO}

Majoor Nijbroek G.

Hier geldt dat we speciale en passende veiligheidsmaatregelen nemen. Controles worden versterkt en verhoogde waakzaamheid worden tijdens deze operaties aangeraden.

VEILIGHEIDSDIENST {VD}

Majoor Kalka G.

De veiligheidsdienst is een van de grootste afdelingen binnen het Directoraat Nationale Veiligheid. Hun zijn belast met beveiligen van hoogwaardigheidsbekleders en andere nader aan te wijzen objecten en subjecten.

EXPLOSIEVE OPRUIMINGSDIENST {EOD}

Sergeant Cicilson

Het kenniscentrum van de EOD ontwikkelt en verzamelt kennis op het gebied van explosieven. En over het opsporen, identificeren en ruimen ervan.

DIRECTIEVEN SPECIALE OPERATIES {DSO}

Dhr.

Deze Speciale operaties worden uitgevoerd door eenheden die met speciale uitrusting worden ingezet. De commando’s moeten bij de uitvoering van de taken volledig op zichzelf kunnen staan.

NTC-B&P

Majoor Jubitana

De afdeling houdt zich bezig met de binnenlandse veiligheid en inlichtingen op civiel gebied. Zij zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van gevoelige en geheime overheidsinformatie.

CSIRT

Mw. Liu, S.

Het Computer Security Incident Response Team is belast met het beperken van beveiligingsincidenten en het bieden van ondersteuning en begeleiding wanneer zulke incidenten plaatsvinden. Dit om cybercrime en cyber terrorisme te voorkomen en de nationale veiligheid te waarborgen.

NCCR

Kolonel Slijngard J.

Rampenbeheersing, bestrijding van calamiteiten, de voorbereiding hierop, de nazorg, maar ook het nemen van maatregelen om te voorkomen dat zich rampen voordoen en om de gevolgen te beperken.